Followers

Wednesday, March 9, 2011

Dreamers


5 comments:

shivanand khanore said...

hi prasanna....
nice work...

sachin khamkar said...

मस्त रे प्रसन्ना ...तुझ्या चित्रात एक वेगळीच गम्मत असते .बघताना धरून ठेवणारी ,काही तरी शोधायला लावणारी ..तुझ्या रंग आणि रेषांना स्वताच असं एक अस्तित्व आहे .हे असाच जप .....
तुझं चित्रात असणारी एक किवा दोन माणस खूप काही सांगून जातात ...तरी सुद्धा थोडी जास्त व्यक्ती रेखा चित्रात घेऊन आलास तर अजून वेगळीच मजा येईल ........ तुझ्या नवीन चित्रांची आम्ही वाट बघतोय ........

elisa said...

I like so mucho your style to draw! bravo :)

Vanessa Brantley Newton said...

Such fabulous and wonderful characters. Great work you do.

Prasanna said...

thanks to shiva, sachin, elisa, vanessa for your precious comments!!:)